Přidej se

Výběrové řízení

Nevezmeme mezi sebe každého. Proto zájemci o službu musí projít výběrovým řízením, které ukáže, jestli máš na to být výsadkářem.

Myslíš, že na to máš? Vyber své pohlaví a věkovou kategorii a zjistíš limity pro vstupní fyzické přezkoušení.

Chtěl bys ovládat kulomet, odstřelovací pušku, nebo střílet šišky z granátometu? Chceš pomáhat zraněným kolegům jako záchranář? Případně máš ambice velet? To všechno ti můžeme nabídnout. Důležité je, co nám předvedeš na výběrovém řízení. Nejbližší bude v termínu 4.-5. června 2022.

Použij formulář níže nebo nás kontaktuj na az@43vysadkovypluk.cz nebo telefon 973 248 074.

Co bude následovat?

Jakmile obdržíme tvoji zprávu, budeme tě zpátky informovat o tom, jestli a na kdy s tebou počítáme na výběrové řízení a zašleme ti všechny potřebné podklady.

Pokud máš nějaké otázky, neboj se nás zeptat, případně si přečti často kladené otázky k výběrovému řízení, které dostáváme.

Dokumenty ke stažení

Pokyny

Životopis

Zdravotní potvrzení

Často kladené otázky

V první řadě absolvovat výběrové řízení, vše ostatní počká. Po jeho absolvování musíš projít procesem rekrutace, tj. navštívit Rekrutační středisko a následně Krajské vojenské velitelství. Zmíněné instituce od Vás budou požadovat základní dokumenty (OP, ŘP, výpis z rejstříku trestů a podobně). Dále budete muset absolvovat vyšetření ve vojenské nemocnici (Praha, Brno, Olomouc) k zisku Lékařského vysvědčení s výsledkem „A, schopen jako výsadkář“.
Ano, výběrové řízení není podmíněno příslušností k jednotkám aktivní zálohy. Přihlas se na výběrové řízení a po jeho zvládnutí teprve navštívíš Rekrutační středisko a Krajské vojenské velitelství.
Po úspěšném splnění výběrového řízení obdrží uchazeč dokument, potvrzující splnění výběrové řízení a ten odešle/doručí na Rekrutační středisko/Krajské vojenské velitelství v závislosti na tom, v jaké fázi rekrutace se nachází.
Zpravidla pořádáme 3-4 vojenská cvičení za kalendářní rok v délce trvání 10 dnů. Navíc pořádáme každý rok 2 cvičení zaměřené pouze na seskoky s padákem v délce trvání 1 týdne.
K tomu, abys měl nárok na finanční motivační příspěvek (základní je 18000Kč), stačí dle legislativy odcvičit alespoň 7 dní v kalendářním roce. Toto minimum je pro potřeby výcviku však nedostatečné, proto vyžadujeme alespoň účast na 3 ze 4 cvičení. Samozřejmě se může stát, vzhledem k tvým pracovním povinnostem, že toto kritérium nesplníš. V ojedinělých a odůvodněných případech je to akceptovatelné, ale opakovaně v delším časovém měřítku pozbývá výcvik smysl.
Tato doba je stanovena na základě několika faktorů. Vycházíme z toho, že se nejprve musíš naučit taktické činnosti a zacházet s přidělenými zbraněmi. Teprve potom tě vyšleme do výsadkového kurzu. Zpravidla to bývá po 2-3 letech výcviku. Může to být dříve, ale také později, vždy záleží na tom, jak často se budeš účastnit cvičení a jak rychle zvládneš stanovenou tématiku.
Délka výsadkového kurzu je pevně stanovena na 3 týdny, nelze ji přerušit nebo krátit. Z toho vyplývá, že ti tento kurz "ukrojí" právě polovinu z doby 6 týdnů, na kterou tě můžeme dle zákona 585/2004 Sb. povolat.
Pro výsadkáře, kterým ještě nebylo 40 let, platí LV po dobu 4 let, pro starší již jen 2 roky.