Přidej se

Výběrové řízení

Nevezmeme mezi sebe každého. Proto zájemci o službu musí projít výběrovým řízením, které ukáže, jestli máš na to být výsadkářem.

Myslíš, že na to máš? Vyber své pohlaví a věkovou kategorii a zjistíš limity pro vstupní fyzické přezkoušení.

Chtěl bys ovládat kulomet, odstřelovací pušku, nebo střílet šišky z granátometu? Chceš pomáhat zraněným kolegům jako záchranář? Případně máš ambice velet? To všechno ti můžeme nabídnout. Důležité je, co nám předvedeš na výběrovém řízení.

Použij formulář níže nebo nás kontaktuj na az@43vysadkovypluk.cz nebo telefon 973 248 074.

Co bude následovat?

Jakmile obdržíme tvoji zprávu, budeme tě zpátky informovat o tom, jestli a na kdy s tebou počítáme na výběrové řízení a zašleme ti všechny potřebné podklady.

Pokud máš nějaké otázky, neboj se nás zeptat, případně si přečti často kladené otázky k výběrovému řízení, které dostáváme.

Dokumenty ke stažení

Životopis

Zdravotní potvrzení

Často kladené otázky

V první řadě absolvovat výběrové řízení, vše ostatní počká. Po jeho absolvování musíš projít procesem rekrutace, tj. navštívit Rekrutační středisko a následně Krajské vojenské velitelství. Zmíněné instituce od Vás budou požadovat základní dokumenty (OP, ŘP, výpis z rejstříku trestů a podobně). Dále budete muset absolvovat vyšetření ve vojenské nemocnici (Praha, Brno, Olomouc) k zisku Lékařského vysvědčení s výsledkem „A, schopen jako výsadkář“.
Ano, výběrové řízení není podmíněno příslušností k jednotkám aktivní zálohy. Přihlas se na výběrové řízení a po jeho zvládnutí teprve navštívíš Rekrutační středisko a Krajské vojenské velitelství.
Po úspěšném splnění výběrového řízení obdrží uchazeč dokument, potvrzující splnění výběrové řízení a ten odešle/doručí na Rekrutační středisko/Krajské vojenské velitelství v závislosti na tom, v jaké fázi rekrutace se nachází.
Zpravidla pořádáme 3-4 vojenská cvičení za kalendářní rok v délce trvání 10 dnů. Navíc pořádáme každý rok 2 cvičení zaměřené pouze na seskoky s padákem v délce trvání 1 týdne.
K tomu, abys měl nárok na finanční motivační příspěvek (základní je 18000Kč), stačí dle legislativy odcvičit alespoň 7 dní v kalendářním roce. Toto minimum je pro potřeby výcviku však nedostatečné, proto vyžadujeme alespoň účast na 3 ze 4 cvičení. Samozřejmě se může stát, vzhledem k tvým pracovním povinnostem, že toto kritérium nesplníš. V ojedinělých a odůvodněných případech je to akceptovatelné, ale opakovaně v delším časovém měřítku pozbývá výcvik smysl.
Tato doba je stanovena na základě několika faktorů. Vycházíme z toho, že se nejprve musíš naučit taktické činnosti a zacházet s přidělenými zbraněmi. Teprve potom tě vyšleme do výsadkového kurzu. Zpravidla to bývá po 2-3 letech výcviku. Může to být dříve, ale také později, vždy záleží na tom, jak často se budeš účastnit cvičení a jak rychle zvládneš stanovenou tématiku.
Délka výsadkového kurzu je pevně stanovena na 3 týdny, nelze ji přerušit nebo krátit. Z toho vyplývá, že ti tento kurz "ukrojí" právě polovinu z doby 6 týdnů, na kterou tě můžeme dle zákona 585/2004 Sb. povolat.
Pro výsadkáře, kterým ještě nebylo 40 let, platí LV po dobu 4 let, pro starší již jen 2 roky.